Membership Checkout

Et medlemskap i Green Dawn inkluderer også billett til Bergen Fashion Festival! Mer informasjon her: https://fb.me/e/5Gq0Db8ew 

Dette inkluderer catwalk, DJ-set, intimkonsert med Rohat og Angelo Reira, flere redesignworkshops og reparasjonsverksted, og ikke minst muligheten til å bytte ut garderoben din i butikken vår!

Type medlemskap endre

Du har valgt Grønnere 2023.

The price for membership is NOK180.00 per Måned.


Make a Gift   NOK

La oss vokse sammen gjennom en ekstra donasjon!


Kontoinformasjon Har du allerede en konto? Logg inn her

La denne stå blank

Would you like to set up automatic renewals?


Fakturadresse

Betalingsinformasjon Vi aksepterer følgende Visa, Mastercard, og American Express


Vilkår og betingelser

Dato 10/04/22

Velkommen til Green Dawn!

Green Dawn tilbyr tjenester og produkter for å fremme gjenbruk. Gjennom oss kan du gi tingene dine et nytt liv! Til gjengjeld kan du finne en ting hos oss som du har lyst på eller trenger!

Ved å tegne et abonnement hos Green Dawn inngår du en avtale med oss og aksepterer vilkårene og betingelsene beskrevet nedenfor. Ikke tegn et abonnement dersom du ikke godtar samtlige vilkår og betingelser. (Dette gjelder også gratis abonnement).

Vilkårene og betingelsene angir reglene for å ha et abonnement og/eller benytte seg av Green Dawn sine tjenester.

Denne avtalen er inngått mellom deg som bruker og Green Dawn AS (org. nr. 928 523 829).
Du som oppretter en bruker kan bli referert til som bruker, kunde, klient eller du/deg.
Green Dawn AS kan bli referert til som vi, oss, selskap, butikk eller Green Dawn.
Enhver bruk av disse begrepene i entall, flertall, ubestemt eller bestemt form, med store eller små bokstaver, uthevet, kursiv eller normal font, har samme referanse som over.

1. Definisjoner

Oversikt over definisjoner på ord og uttrykt brukt i denne avtalen så fremt ikke sammenhengen tilsier noe annet:
AKTIV BRUKER: En bruker som ikke har endret status til inaktiv eller slettet. En inaktiv bruker kan ikke logge seg på eller benytte seg av Green Dawn sine tjenester. En bruker kan bli flagget som inaktiv ved å kontakte Green Dawn.
AVTALE: Denne avtalen.
FORCE MAJEURE: Uforutsette hendelser som er utenfor Green Dawn sin kontroll og som forhindrer Green Dawn i å utføre sine tjenester. Noen eksempler på hendelser er innbrudd, vannlekkasjer, brann, strømbrudd, ekstreme værforhold eller andre naturkatastrofer.
GRØNN KARMA: Et poengsystem som du kan benytte til å kjøpe og selge produkter hos Green Dawn. Den forkortes ofte til GK og 1 GK tilsvarer 3 NOK, men det er ikke mulig å kjøpe eller selge GK for norske kroner.
NOK: Pengeenheten norske kroner.
SIRKULÆR ØKONOMI: Isteden for at vi kjøper, bruker og kaster, så forlenger vi levetiden til produkter ved å selge de videre til noen andre. Du tjener på det, nestemann tjener på det, vi tjener på det og miljøet tjener på det!

2. Avtalens varighet

Avtalen trer i kraft fra du tegner et abonnement hos Green Dawn. Har du ikke bruker fra før, blir en bruker opprettet for deg.
Avtalen virker så lenge du har en aktiv bruker hos Green Dawn eller utestående forpliktelser.
Dersom du ikke har noen utestående forpliktelser kan du endre din brukerstatus til inaktiv ved å ta kontakt med Green Dawn.
Av hensyn til norsk lov er Green Dawn forpliktet til å ta vare på din brukerinformasjon knyttet opp mot noen av tjenestene vi tilbyr. Dersom du ikke har benyttet deg av disse tjeneste, og ikke har noen utestående forpliktelser kan du også få din bruker slettet.

Det er bare lov å ha én konto per person.

Det er ikke lov å overføre eller dele kontoen med en annen person.

Du må være over 18 år for å ha en konto. Men vi arbeider med tekniske løsninger som vil åpne opp for at personer under 18 år kan kjøpe produkter.

Green Dawn kan oppdatere denne avtalen fra tid til annen. Den nye avtalen vil tre i kraft når vi annonserer den for deg. Hvis endringene ikke er gjort for å rette opp feil i forhold til norske lover og regler, vil du ha 14 dager på deg til å motsi de nye endringene. Gjør du det vil den gamle avtalen fortsette å gjelde ut den betalte abonnementsperioden. Dersom du forlenger abonnementet vil den nye avtalen tre i kraft. Dersom du har et gratisabonnement, vil en motsigelse medføre at brukeren din blir gjort inaktiv og du vil ikke kunne fortsette å benytte Green Dawn sine tjenester.

3. Personalia

Green Dawn må forholde seg til Brukthandelloven og Forskrift om handel med brukte eller kasserte ting. Derfor må vi registrere en del personalia. Når du oppretter en bruker må du oppgi følgende personalia: navn, bostedsadresse og epost-adresse. Telefonnummer anbefales også å oppgis. Du forplikter å oppgi korrekt personalia. For noen tjenester kan det være du er nødt til å fremvise gyldig legitimasjon (pass, førerkort, bankkort med bilde eller annen offisiell id med bilde). Det vil også være begrensninger på hvilke personalia du kan fritt endre på egenhånd.

4. Betaling og kvitteringer

Green Dawn fremmer en bærekraftig utvikling. Vi benytter oss av digitale løsninger. Det er derfor ikke mulig å betale med eller veksle kontanter i våre butikker. Vi aksepterer betaling med VIPPS i våre butikker, samt betaling over nett med bruk av bankkort for selve abonnementet. Eventuelle kvitteringer blir sendt per epost og det er ikke mulig å få disse på papir i butikken.

5. Tjenester

Green Dawn tilbyr flere tjenester til sine brukere. Disse er valgfrie, men visse vilkår og betingelser følger med å benytte seg av disse tjenestene. Et generelt krav er at du må kunne identifisere deg som rettmessig bruker av systemet. Tjenestene og grønn karma kan benyttes i alle våre butikker i den utstrekning den enkelte butikk tilbyr tjenesten.

5.1. Tjeneste: Selg en ting til Green Dawn

Green Dawn hjelper deg å finne ny eier til dine ting. (Din ting vil også refereres til som et produkt).

Produkter vi hjelper med å finne ny eier til er klær, sko, vesker og tilbehør. Produktene kan være brukt, men skal være i ordentlig stand og rengjort. Av praktiske årsaker har vi satt en minimums-originalverdi på produktet til ca 100 NOK. Vi tar ikke imot undertøy eller sokker.

Green Dawn forbeholder seg retten til å avvise produkter du kommer med uten at det kreves noen videre begrunnelse.

Gjør en avtale på forhånd dersom du har tenkt til å komme med mer enn to bæreposer slik at vi kan avklare om vi har kapasitet til å ta i mot så mye av gangen.

5.1.1. For å benytte deg av denne tjenesten må du:
a) Være 18 år eller eldre og framvise gyldig legitimasjon (jfr. Brukthandelloven).
b) Være den ene og alene rettmessige eieren av produktet. Det kan ikke eksistere noen heftelser eller krav mot produktet, og du kan ikke ha ervervet deg produktet på urettmessig vis.
c) Overføre hele eierskapet av produktet til Green Dawn mot en betaling i form av Grønn Karma (GK) fastsatt av Green Dawn. Du vil aldri få betalt i norske kroner, og merk at ulike abonnement har ulik maksimalgrense for hvor mye GK du kan lagre. Green Dawn fastsetter hvor mye grønn karma du får for et produkt - en vanlig bukse eller genser gir typisk 50 GK. Er det et eksklusivt merke og i god stand kan den gi f.eks. 100 GK.
d) På grunn av lover og forskrifter vil du ikke kunne slette din bruker hos Green Dawn før det har gått minimum 10 år (jfr. 5.1.2 a). (Men du kan deaktivere din bruker).

5.1.2. Green Dawn vil til gjengjeld gjøre følgende:
a) Registrere at produktet kommer fra deg. Jfr. Forskrift om handel med brukte eller kasserte ting, vil Green Dawn ta vare på denne informasjonen i minimum 10 år.
b) Øke din Grønne Karma i forhold til verdien på produktet. Dersom du kommer med flere produkter på en gang, kan det være du tilskrives et estimat av Grønn Karma. Dette estimatet vil så eventuelt korrigeres når vi får anledning til å registrere hvert enkelt produkt. Korreksjonen kan enten være null eller positiv. Den kan altså ikke justeres ned i ettertid. (I påvente av ferdig teknisk implementasjon av registreringssystemet, kan det hende korreksjonen ikke skjer i det vi registrerer hvert produkt. I så fall vil vi korrigere dette i en påfølgende operasjon og trekke fra forskuddet).

5.1.3. Du gir Green Dawn følgende rettigheter:
a) Eksklusivt eierskap og full råderett over produktet. Det vil si at vi kan selge det videre for Grønn Karma eller penger, reparere det, lage noe nytt av det, donere det vekk eller kassere det.
b) Green Dawn vil ikke dele informasjon om hvem produktet kom fra med andre, så fremt vi ikke blir pålagt å dele den i samsvar med norsk lov.
c) Du vil ikke få vite hvem som eventuelt blir ny eier av ditt produktet.

5.2. Tjeneste: Kjøp en brukt ting.

Du kan ta del i den sirkulære økonomien ved å kjøpe produkter. Det fleste produktene vi tilbyr er brukte ting solgt til oss av andre abonnenter. Vi ønsker først og fremst at du kjøper disse ved å bruke din opptjente Grønne Karma (GK) (se 5.1.1c). Men du har også mulighet til å kjøpe dem for norske kroner (NOK). Dersom du kjøper et produkt priset med GK ved å betale med NOK, kan du også få en kjøpsrabatt avhengig av ditt abonnement. Se regneeksempler litt lenger ned. Vi tar ikke imot betaling med kontanter, og godtar bare de betalingsløsningene vi tilbyr i våre butikker. Dette er typisk VIPPS. Spør eventuelt i butikken hvilken betalingsløsning butikken tilbyr.

Produkter vil vanligvis ha vært brukt og kan bære preg av dette. De "selges som de er". De skal være rengjort, men vi kan ikke gi noen garanti for det. Vi oppfordrer deg til å rengjøre produktene før de tas i bruk. Green Dawn påtar seg intet ansvar for eventuelle skader, eller mangler ved produktet, plager eller andre mén du eller andre påføres ved å ta i bruk produktet.

Dersom du ikke er fornøyd med et produkt, har du anledning til å komme tilbake med produktet så snart som mulig, i den stand det var da du fikk det, og selge det tilbake til Green Dawn til samme Grønn Karma som produktet opprinnelig kostet. Hvis du har betalt i norske kroner vil du ikke få tilbakebetalt i norske kroner, men i Grønn Karma. (I så måte fungerer den Grønne Karmaen som en form for byttelapp).

Green Dawn vil registrere at du har overtatt eierskapet til produktet.

Eksempel på kjøp av en genser til 100 grønne karma (GK). Dersom du betaler med med GK er det bare 100 GK du trenger å betale. Dette er like mye som du kanskje fikk for en eller to gensere du leverte inn tidligere. Dersom du betaler i norske kroner (NOK), vil prisen i utgangspunktet være 3*GK. Men avhenge av ditt abonnement vil du få en kjøpsrabatt mellom 0 og 66.67%. Dersom du har et abonnement som har kjøpsrabatt på 66.67%, blir prisen 100 NOK. Regnestykket er som følgende: 100 GK tilsvarer 300 NOK. Så prisen på varen er 300 NOK. Men kjøpsrabatten er 66.67%, som blir 200 NOK. Total sum = 300 NOK - 200 NOK = 100 NOK.

Eksempel på kjøp av en genser og en bukse på til sammen 150 grønne karma (GK). Dersom du betaler med GK er det bare 150 GK du trenger å betale. Dersom du bare har 100 GK på din bruker, kan du betale de resterende 50 GK med norske kroner (NOK). Har du Grønt Frø abonnement, har du ikke noe kjøpsrabatt og prisen blir 3*50 GK = 150 NOK. Dersom du har Grønn Student eller Grønn abonnement får du 33.33% rabatt, og trenger bare betale 100 GK.

Green Dawn er enda ikke registrert i MVA registeret (fordi vi ikke har hatt en omsetning på 50k NOK i løpet av et år). Når vi blir registrert vil merverdiavgift være inkludert i totalprisen og er ikke fradragsberettiget siden vi benytter avansesystemet for å beregne den. Det vil si at det betales bare MVA på differansen mellom verdien (i GK eller NOK) på det vi betalte for produktet og det vi selger det for.

5.3. Tjeneste: Abonnement

Du kan tegne et abonnement hos Green Dawn. Det finnes flere typer abonnement som gir ulike fordeler. (Se https://www.greendawn.no/abonnement for detaljer).

Noen eksempler på fordeler man kan oppnå med abonnement er:

  • Mulighet til å spare opp Grønn Karma for å bruke senere. Maks-grensen på Grønn Karma som kan spares avhenger av typen abonnement.
  • Dyrere abonnement har høyere kjøpsrabatt dersom du betaler med NOK i stedet for GK.

Abonnementene er enten for én måned eller ett år av gangen, med mulighet for automatisk fornyelse.

Du kan si opp et abonnement når du ønsker, eller velge å ikke fortsette et abonnement når det løper ut. Hvis du avslutter et abonnement før det har løpt ut, vil det avsluttes når inneværende periode er slutt. Du vil ikke få refundert hele eller deler av beløpet du allerede har betalt.

Hvis du avslutter et abonnement eller endrer det til en annen type, vil din resterende Grønne Karma reduseres til null eller maksimalgrensen for ditt nye abonnement. Du vil ikke få noen kompensasjon for eventuelt tap av Grønn Karma. Du vil heller ikke få denne Karmaen tilbake selv om du velger å starte opp igjen et abonnement på et senere tidspunkt.

5.6. Reparasjon av klær

Det kan være mulig vi kan hjelpe med enklere reparasjon eller tilpassing av klær. Ta kontakt med vår butikk for mer informasjon og pris.

6. Force Majeure

Green Dawn forbeholder seg retten til å oppheve eller utsette sine forpliktelser hvis force majeure skulle inntreffe.

7. Lover og regler

Denne avtalen er underlagt norsk lov.

Dersom man kjøper et abonnement er det for netthandel å regne. Fornyelse av eksisterende abonnement regnes ikke som et nytt kjøp, slik at 14 dagers angrerett vil bare gjelde det initielle kjøpet. Dersom man benytter tjenestene vi tilbyr i våre butikker, vil det ikke være å regne som netthandel. Dersom man først starter et abonnement for deretter å handle i vår butikk, vil man fortsatt kunne benytte angreretten på 14 dager for kjøpet av abonnementet. Men angreretten vil ikke gjelde transaksjoner gjort i butikken, og bonuser/reduksjoner på slike transaksjoner som følge av abonnementet eller man ikke ville kunne gjort uten abonnementet, vil bli trukket fra før en hver refusjon utføres.
For eksempel, hvis man ønsker benytte angreretten på et abonnement til 500 NOK, men man har benyttet kjøpsrabatten når man handlet og betalte med NOK i stedet for GK. Denne rabatten vil bli trukket fra refusjonsbeløpet.

I tilfelle det oppstår uenighet om noe i denne avtalen skal man først søke å finne en minnelig løsning i enighet. Dersom man ikke oppnår enighet skal saken avgjøres av Bergen Tingrett i Norge.

Dersom noe i denne avtalen er i konflikt med norsk lov, utgår bare denne problematiske delen, mens resten av avtalen forblir stående.


Handlekurv